MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Ödemeler sistemi sektörünü en yeni teknolojiler ve operasyonel hizmetlerle desteklerken teknolojiyi müşteriler için kolay ulaşılır hale getirmek ve onlar için en etkin ve verimli hizmet zincirini tasarlamak ve yönetmektir.

VİZYONUMUZ

Fintek kuruluşları ve bankalara en iyi teknoloji çözümlerini sunarak Ekosisteme yeni iş modelleri oluşturup tüm paydaşlar için yeni değerler üreterek sektöründe öncü kurum olmaktır.

VİZYONUMUZ
DEĞERLERİMİZ

DEĞERLERİMİZ

Sahiplenme

Her müşterimizi aynı derecede değerli görür, onlar için değerler yaratırız.

Ölçülebilirlik

Büyük bir sorumluluk duygusu ile hareket eder, iş ortaklarımıza ölçülebilir hedefler ve hizmet seviyeleri sunarız.

Güven

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız, paydaşlarımız ve çalışanlarımız ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine her zaman bağlı kalırız.

Sürdürülebilirlik

Sürekli yenilik ve değişim ilkeleri ile hizmetlerimizi ve çalışma şeklimizi geliştiririz.

Etkinlik

Tecrübe ve birikimlerimizden azami düzeyde yararlanarak sektör için en uygun çözümlerin üretilmesini sağlarız.

Takım Çalışması

Çalışanlarımızın farklı uzmanlıklarını takım ruhu ile bir potada eriterek tüm paydaşlar için mükemmel çıktılar elde ederiz.

FINTECH

”Financial Technologies” kelimelerinin kısaltmalarından oluşur. Finans hizmetlerini teknoloji ile birleştirerek mobil ödeme, para transferleri, gelir gider takibi, kredi ve kitlesel fonlama gibi alanlarda ürün ve hizmet üretir. 2010’lu yıllara kadar Bankacılık ile sınırlı olan bu ekosistem, artık Mobil Operatörler, Kredi Risk Derecelendirme Kuruluşları, Kartlı Ödeme Sistem Kuruluşları, Sigorta Şirketleri’ni de birer oyuncu olarak sisteme dahil etmiştir. Bireysel Ödemeyi hedefleyen Start-Up’lar ise hala sisteme en fazla dinamizmi/yeniliği taşıyan oyunculardır.

Bankacılık Sistemine dahil olmayan kesim ile birlikte P2P, P2C vb. ödeme ihtiyaçları, Veri Analizi, Yatırım Piyasaları ve Kişisel Yatırımlar da Finansal Teknoloji alanındaki yatırımları ve dolayısıyla oyuncu sayısını ve kalitesini arttırmaktadır.

ARAÇLAR

Gelişen Mobil Cihazlar - Güvenlik ve Kapasite konusundaki yenilikler arttıkça, mobil cihazlar ile yapılabilen işlemlerde de aynı oranda artış beklenmektedir.

İnternet Altyapısı ve Kapsama Alanı - Internet erişiminin daha hızlı, ucuz ve kolay olduğu günümüzde bu paralelde internet kullanıcısı adedi de artmış ve talep edilen ürün ve hizmet çeşitliliğinde de artış meydana gelmiştir.

IoT – (Internet of Things) – Internete erişebilen cihaz sayısı ve çeşitliliği arttıkça, bu alandaki yenilikler ve ihtiyaçlar da farklılaşmakta, yeni ve farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır.

SİSTEM OYUNCULARI

 • Start-Up Şirketler
 • Yerel ve Bölgesel Otoriteler- Kamu Kuruluşları
 • Bankalar
 • Ödeme Sistem Kuruluşları
 • Mobil Operatörler
 • Sigorta Şirketleri

İHTİYAÇLAR

 • P2P (Person to Person) Ödemeler
 • B2B (Business to Business) Ödemeler
 • B2C (Business to Client) Ödemeler
 • Tahsilatlar
 • Güvenli Ödeme
 • Bağış ve Sosyal Yardımlar

YETKİNLİKLER

 • Ar-Ge Faaliyetleri
 • Data Saklama
 • Bilgi Güvenliği - Uyum
 • Esnek ve Modüler Sistem
 • Konusunda Uzman Ekipler
 • Danışmanlık Hizmetleri